Ochrona danych

Zasady BASF w zakresie Ochrony Danych w sieci

Firma BASF bardzo cieszy się, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową i dziękuje Państwu za zainteresowanie naszą firmą.

W BASF, ochrona danych ma najwyższy priorytet. Niniejszy dokument ma na celu przekazanie Państwu informacji na temat przestrzegania zasad ochrony danych w BASF, rodzajów informacji, jakie gromadzimy, kiedy przeglądacie Państwo naszą stronę internetową oraz sposobów wykorzystania tych informacji. Przede wszystkim: Państwa informacje osobowe są wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach opisanych poniżej i nie będą wykorzystywane w innych przypadkach bez Państwa jednoznacznej zgody.

Zbieranie danych

Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową BASF automatycznie zbierane są informacje ogólne (inaczej mówiąc, bez rejestracji), które nie są przechowywane jako dane związane z danymi osobowymi. Wykorzystywane serwery standardowo przechowują następujące dane:

  • Nazwa Państwa dostawcy usług internetowych
  • Strona internetowa, poprzez którą połączyliście się Państwo z naszą stroną
  • Strony internetowe, które Państwo odwiedzacie jednocześnie z naszą stroną
  • Państwa adres IP

Takie informacje są analizowane w formie anonimowej. Wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej. Jeśli dane są przekazywane zewnętrznym dostawcom usług, podejmujemy działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby przestrzegane były przepisy w zakresie ochrony danych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Poza niniejszym zastosowaniem, dane osobowe są zbierane wyłącznie, jeśli Państwo udostępniacie nam takie dane, na przykład w toku rejestracji, poprzez wypełnianie formularzylub przesyłanie wiadomości elektronicznych, a także oczywiście w toku zamawiania produktów lub usług, zapytań lub wniosków o materiały.

Państwa dane osobowe pozostają w naszej firmie i nasz dostawca usług nie jest udostępniany stronom trzecim w żadnej formie ani przez nas ani przez osoby, którym przekazujemy instrukcje.

Zachowanie danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji usługi, jaką Państwo zamówiliście, lub w stosunku do której udzieliliście Państwo swojej zgody, pod warunkiem, że nie istnieją inne wymogi prawne, takie jak w przypadku okresów przechowywania danych wymaganych przez przepisy handlowe lub podatkowe.

Bezpieczeństwo

BASF wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji, jakie Państwo udostępniliście, przed celową lub niecelową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób. W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych, informacje są przekazywane w zaszyfrowanej formie w celu uniemożliwienia niewłaściwego wykorzystania danych przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle analizowane i poprawiane, zgodnie z najnowszą technologią.

Prawo do uzyskania prawidłowych informacji

Macie Państwo prawo do sprawdzenia wszystkich danych dotyczących Państwa osoby, przechowywanych u nas, oraz do poinformowania nas, jeśli Państwa zdaniem informacje te są przestarzałe lub nieprawidłowe. W celu poinformowania nas, należy po prostu wysłać do nas email na adres podany w stopce, lub do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych (proszę sprawdzić poniżej odpowiednie dane kontaktowe).

Pliki Cookie

Na naszej stronie korporacyjnej, stosujemy pliki cookie wyłącznie w niektórych obszarach strony internetowej, jeśli są one niezbędne dla danej aplikacji lub usługi, jaką oferujemy.

Kontakt

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub pomysły, prosimy o zwrócenie się do przedstawiciela BASF SE ds. ochrony danych, który z przyjemnością udzieli Państwu pomocy. Ciągły rozwój Internetu zmusza nas okresowo do korekty naszych zasad ochrony danych. Zastrzegamy sobie prawo do wdrożenia odpowiednich zmian w każdym czasie.

Kamila Załęcka

BASF Polska Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 154 02-326 Warszawa
Tel.: +48 605 851 896
kamila.zalecka@partners.basf.com

 

14-15 lutego 2018

Centralny Ośrodek Sportu "TORWAR" ul. Łazienkowska 6a, Warszawa


Kontakt z Biurem Targowym:
Operatorem targowym MTAS-FruitPRO 2018,
prowadzącym Biuro Targowe jest LEAF MEDIA

Kontakt: Edyta Jaroniewska,
tel.: 600 489 552,
adres e-mail: biuro(at)mtas.pl