Dane o firmie

BASF POLSKA

Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa Polska
tel. +48 22 570 99 99, fax. +48 22 570 95 99
http://www.basf.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000063691 NIP: 526-02-12-687
Wysokość Kapitału zakładowego: 21313240 zł

Konta:

BRE Bank S.A. O/Warszawa
08 1140 1010 0000 3075 6700 1001

Deutsche Bank Polska S.A. O/Warszawa 68 1880 0009 0000 0011 0105 5005

Zarząd

dr Dirk Elvermann - Prezes

 

Wydawca/odpowiedzialność:

Patrycja Gnatowska

patrycja.gnatowska@partners.basf.com
Tel.: +48 22 570 99 02
Tel. kom.: +48 601 759 775

Strona internetowa i serwer utrzymywany przez:

LEAF MEDIA Kawalec Kulawik Sp. j.
ul. Trześniowska 9, 27-600 Sandomierz POLSKA